Tarayiciniz JavaScript desteklemiyor.

Köpek Postası Gazetesi

Köpek Postası Gazetesi

Yeni yayın dönemimiz için tasarlanıyoruz ....

Güncel Gündem

  • Ev üretimcilerinin yasal statüleri
  • Tarım Bakanlığı kayıt dışılığı teşvik mi ediyor
  • Üretim çiftliklerinin en yoğun olduğu Bursa ilindeki ruhsatlı ve ruhsatsız üretim çiftliklerinin durumu
  • İmece ev üreticilerinin geldiği yasal pozisyon

5199 sayılı hayvanları koruma yasası

Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır

Dinimizde hayvanlara bakış açısı

İslam dininin Yaradanın sessiz kullarına bakış açısı ve gerçekleri

1.hayvanlar birer ümmet teşkil ederler.

2. hayvanlara işkence edenler lanetlenmiştir.

3. hayvanlara yapılan fiziki işkencenin yanı sıra manevi işkence de yasaklanmıştır.

4. her canlıya su vermek sevaptır.

5. hayvanlar birer ilahi emanettir, onlara iyi davranılmalıdır.

6. dilsizler (hayvanlar) hakkında hayırlı olunmalıdır.

7. kim bir serçeyi hatta ondan daha küçük bir canlıyı öldürse kıyamet gününde davası görülür.

8. hayvanlara sert davranılmamalıdır. merhametten mahrum olan, her türlü hayırdan mahrumdur.

9. hayvanların temizlik, bakım ve gıdalarına özen gösterilmelidir.

10. hayvanların fıtrat harici işlerde kullanılmaları İslâm’a aykırıdır. hayvan dövüştürmek yasaktır.

11. hiçbir canlı, atışlara nişan yapılmamalıdır.

12. eğlence amaçlı ve doğal dengeyi bozan avcılık yasaktır. kim av peşinde koşarsa gafil olur.

13. hayvanların aşırı çalıştırılmaları, sırtlarının iskemle gibi kullanılması yasaktır.

14. hayvanlara güçleri ölçüsünde yük vurulmalıdır.

15. yolculuk sırasında verilen molalarda hayvanların ihtiyaç ve istirahatının sağlanması insanlardan önce gelmektedir.

16. süt sağımında dahi hayvana zarar vermemek için tırnaklar kesilmiş olmalı, hayvanın yavrusuna da süt ayrılmalıdır.

17. at sahipleri, atları beslemekle ilahi yardıma ererler.

18. atlar boş yere koşturulup onlara eziyet edilmemelidir.

19. evde kedi beslemek sevaptır, kediler evin bereketini artırır.

20. kedi aile fertlerinden biridir, çocukların merhamet duygusunu geliştirir.

21. develerin kuyruk tüylerinin dahi kesilmesi yasaklanmıştır. Hz. Muhammed (SAV), bir gün yolda yürürken dağlanmış bir merkep görünce ''Allah'ın laneti onu dağlayanın üzerinedir'' demiştir.

22. kuşların yuvaları bozulmamalı, yumurta ve yavruları alınmamalıdır.

23. bazı vahşi hayvanların derilerinin elbise, eyer vb şeklinde kullanılması yasaktır.

24. karınca, kurbağa, arı vb hayvanların öldürülmesi yasaktır.

25. hayvanlara yapılan zulüm, insanlara yapılan zulümden daha günahtır ve bunun azabı da daha ağırdır çünkü helalleşme ve müsamahasını alma imkânı yoktur.

Şimdi soruyorum, hani hayvan giren eve cennet melek girmezdi?...

 

İletişim

Köpek Postası Gazetesi

İzmir / Bursa

0532 343 8041

Bizi Takip Edin